Pectus Barlock Screw

Pectus Barlock Screw

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. میله پکتوس
  4. Pectus Barlock Screw

Pectus Barlock Screw

 

  • Ref. No Weight/Length
  • 022-00706 3 mm/7 mm