در برخی موارد، به خصوص در ایمپلنت‌های دندانی‌، آزاد شدن ذرات تیتانیوم باعث رسوب یون‌های تیتانیوم و آلیاژ‌تیتانیوم در بافت‌های اطراف ایمپلنت می‌شود که با کاهش تشکیل استخوان می‌تواند باعث سست شدن ایمپلنت گردد. هیچ عارضه جانبی برای ایمپلنت نخاعی ذکر نشده است. همچنین در موارد نادر، بدن فرد ممکن است به فلز تیتانیوم حساس باشد.

در موارد نادر، ممکن است آلرژی به فلز تیتانیوم ایجاد شود، که ممکن است علائمی مانند تورم و قرمزی در منطقه عمل ایجاد کند.

ایمپلنت های تیتانیوم اگر به درستی کاشت شوند، هیچ اثر مضر بر روی اعصاب ندارند.

در ایمپلنت ستون فقرات که برای اتصال دو یا چند مهره استفاده می شود، بسته به نوع بیمار، محدودیت حرکتی و حرکاتی از قبیل خم شدن به جلو و عقب و جانبی و چرخش ستون فقرات نسبت به قبل وجود دارد. مقدار این محدودیت، متناسب با محل مهره‌های عمل شده خواهد بود.

بسته به نوع عمل، برخی حرکات ممکن است مناسب نباشد، که پزشک باید آن را به بیمار اطلاع دهد.

اکثر ایمپلنت های تیتانیوم در ستون فقرات نیازی به برداشتن ندارند مگر اینکه مشکلی برای بیمار پیش بیاید.

در صورت تحت فشار بودن ایمپلنت، ممکن است تغییر حالت فیزیکی داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است خم شود که هیچ مشکل متداولی ایجاد نمی کند، و در بیشتر موارد مقدار این تغییر ناچیز است و نیازی به هیچ اقدامی نیست. تغییر شیمیایی نیز بسیار ناچیز است.

بله، ایمپلنت های ساخته شده از تیتانیوم هنگام عبور از تجهیزات بازرسی هواپیما شناسایی می شوند ، کسی که ایمپلنت در بدن دارد باید تأیید پزشک همراه داشته باشد.