1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. میله پکتوس
  4. میله پکتوس

میله پکتوس

«سینه کبوتری» وضعیتی است که باعث می‌شود استخوان قفسه سینه غار مانند شود. این حالت به خاطر رشد غیر طبیعی چند دنده و استخوان سینه رخ می‌دهد. سینه کبوتری ممکن است خفیف یا شدید باشد. تکنیک Nuss یک نوع جراحی است که برای سینه کبوتری‌های شدید انجام می‌شود. این جراحی به دلیل اینکه تنها به چند برش جزئی نیاز دارد، بسیار کم تهاجمی است.

ویژگی‌های سیستم پکتوس (میله پکتوس)

  • انتهای گرد و لبه‌های طبیعی میله پکتوس در طول ایمپلنت یا کاشت باعث کاهش از بین رفتن بافت می‌شود.
  • برای بیشتر روشهای اصلاح وضعیت سینه کبوتری میله پکتوس با طولهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • جعبه دستگاه پکتوس، در دو اندازه موجود است و تمامی ایمپلنت‌ها و تجهیزات پکتوس را به راحتی در خود جا می‌دهد.
  • برای میله‌هایی که اندازه خاصی دارند و همچنین میله‌های پیش خمیده که مطابق با اسکن CT بیمار است، نیز میله‌های پکتوس موجود هستند.